Marihuana i kannabinoidy – Słowo „konopie” odnosi się do wszystkich produktów otrzymywanych z rośliny Cannabis sativa. Roślina konopi zawiera około 540 substancji chemicznych. Słowo „marihuana” odnosi się do części lub produktów z rośliny Cannabis sativa, które zawierają znaczne ilości tetrahydrokanabinolu (THC). THC to substancja, która jest głównie odpowiedzialna za wpływ marihuany na stan psychiczny człowieka. Niektóre rośliny konopi zawierają bardzo mało THC. Zgodnie z prawem rośliny te są uważane za „konopie przemysłowe”, a nie za marihuanę. W pozostałej części tego arkusza używamy terminu „konopie indyjskie” w odniesieniu do rośliny Cannabis sativa.

Marihuana i kannabinoidyCo to są kannabinoidy?

Kannabinoidy to grupa substancji występujących w konopiach indyjskich.

Jakie są główne kannabinoidy?

Główne kannabinoidy to THC i kannabidiol (CBD).

Ile jest kannabinoidów?

Oprócz THC i CBD zidentyfikowano ponad 100 innych kannabinoidów.

Czy suplementy diety lub żywność mogą zawierać THC lub CBD?

FDA ustaliła, że ​​produkty zawierające THC lub CBD nie mogą być legalnie sprzedawane jako suplementy diety. Żywność, do której dodano THC lub CBD, nie może być legalnie sprzedawana w handlu międzystanowym. To, czy można je legalnie sprzedawać w danym stanie, zależy od przepisów i regulacji tego stanu.

Czy marihuana lub kannabinoidy są pomocne w leczeniu schorzeń?

Leki zawierające kannabinoidy mogą być pomocne w leczeniu niektórych rzadkich postaci epilepsji, nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową oraz utraty apetytu i utraty wagi związanej z HIV / AIDS. Ponadto niektóre dowody sugerują niewielkie korzyści wynikające z konopi lub kannabinoidów w leczeniu przewlekłego bólu i objawów stwardnienia rozsianego . Marihuana nie jest pomocna przy jaskrze . Badania nad marihuaną lub kannabinoidami pod kątem innych schorzeń są na wczesnym etapie.

Poniższe sekcje podsumowują badania nad konopiami indyjskimi lub kannabinoidami pod kątem określonych schorzeń.

 • Ból
 • Pomoc w zmniejszeniu użycia opioidów
 • Niepokój
 • Padaczka
 • Jaskra
 • Objawy HIV / AIDS
 • Zapalna choroba jelit
 • Zespół jelita drażliwego
 • Zaburzenia ruchu spowodowane zespołem Tourette’a
 • Stwardnienie rozsiane
 • Nudności i wymioty związane z chemioterapią raka
 • Zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • Depresja
 • Problemy ze snem

Czy marihuana i kannabinoidy są bezpieczne?

Zgłoszono kilka obaw dotyczących bezpieczeństwa marihuany i kannabinoidów: Używanie marihuany wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wypadków samochodowych. Palenie marihuany podczas ciąży wiąże się z niższą masą urodzeniową. U niektórych osób używających konopi indyjskich rozwijają się zaburzenia związane z używaniem konopi indyjskich, które mają objawy takie jak głód, wycofanie, brak kontroli i negatywny wpływ na obowiązki osobiste i zawodowe.

Młodzież używająca konopi indyjskich jest od czterech do siedmiu razy bardziej narażona na zaburzenia związane z używaniem konopi niż dorośli. Używanie konopi wiąże się ze zwiększonym ryzykiem kontuzji u osób starszych. Używanie marihuany, szczególnie częste, wiąże się z wyższym ryzykiem zachorowania na schizofrenię lub inne psychozy (ciężkie choroby psychiczne) u osób predysponowanych do tych chorób. Marihuana może powodować niedociśnienie ortostatyczne (uderzenie głowy lub zawroty głowy podczas wstawania), co może grozić omdleniem i upadkami.

FDA ostrzega opinię publiczną, aby nie używać produktów do waporyzacji zawierających THC. Produkty tego typu były zaangażowane w wiele zgłoszonych przypadków poważnych urazów płuc związanych z wapowaniem. Pojawiło się wiele doniesień o niezamierzonym spożyciu konopi indyjskich lub jej produktów przez dzieci, prowadzącym do chorób na tyle poważnych, że wymagały one leczenia na izbie przyjęć lub hospitalizacji. Wśród grupy osób, które zachorowały po przypadkowym kontakcie z cukierkami zawierającymi THC, dzieci miały na ogół cięższe objawy niż dorośli i musiały zostać w szpitalu dłużej.

U niektórych długotrwałych użytkowników wysokich dawek konopi doszło do wystąpienia stanu obejmującego nawracające, silne wymioty. Istnieją doniesienia o skażeniu produktów z konopi / kannabinoidów mikroorganizmami, pestycydami lub innymi substancjami. Niektóre produkty z konopi / kannabinoidów zawierają ilości kannabinoidów, które znacznie różnią się od podanych na ich etykietach.

Źródło: Marihuana i kannabinoidy: co musisz wiedzieć – Pobrane dnia: 06.08.2020 r.